CNR Motors Hakkında

CNR Motors Hakkında

CNR Motors Nurettin Koyuncu Öncülüğünde ve yıllar önce başlamış olduğumuz hizmet hayatımız, çeşitli dönüm noktalarından geçerek bugünkü mevcut durumuna ulaşmıştır.

Mevcut sektöründe sürekli yükselen bir ivme yakalayan ve bu çerçevede yetkili bir BOSCH oto servisi olma ayrıcalığını kazanan firmamız, artan oranlı ivmesini ve başarılarını bünyesinde barındırdığı ilkelere borçludur. Firmamız bünyesinde attığımız her adımda ve sunduğumuz her hizmette bizi ön plana çıkartan yönler, aşağıda değindiğimiz gibidir.

Çağa Ayak Uyduran Firma Yapısı

Hizmet hayatına başladığı ilk günden yana teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin otomotiv sektörüne getirilerini yakinen takip eden firmamız, bu unsurları takip etmekle kalmamış hizmetlerine de yansıtmıştır. Bu çerçevede sürekli bir değişim ve gelişim hali içerisinde olduğumuzu, sunulan hizmet ile minimum hata oranı ortaya çıkardığımızı söylememiz mümkündür.

Modern ve Ferah Çalışma Tesisleri

Araçlarının güncel durumlarını öğrenmek ve çalışma ortamımızı ziyaret etmek isteyen müşterilerimiz ve elbette ki çalışanlarımız için ferah bir çalışma ortamımız mevcuttur. Kurulduğu ilk günden bu teknolojik gelişmeleri ve modernizmin gerekliliklerini takip eden firmamız, bu unsurları çalışma ortamına da aktarmıştır. Böylelikle hem araçların daha güvenli ve konforlu olmalarını sağlayan çalışma arkadaşlarımız hem de müşterilerimiz için daha olumlu koşulların varlığı mümkün kılınmıştır.

Eğitimli ve Donanımlı Çalışan Kadrosu

Firma kurucumuz Nurettin Koyuncu, donanımlı bir hizmetin, ancak donanımlı bir çalışan aracılığı ile sunulacağı bilinci çerçevesinde hareket etmiş ve geçmişten geleceğe bütün çalışma arkadaşlarımızın bu doğrultuda seçilmesi için ilk adımı atmıştır. Bu sebeple sunulan hizmetin kalite ve hatasızlığını maksimize etmek adına gerekli bu olan “eğitimli be donanımlı çalışan kadrosu” ilkemiz ortaya çıkmıştır.

Orijinal Parça Kullanımı

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti açısından birtakım standartlar oluşturma amacıyla hareket eden firmamız, hizmet kalitesini etkileyen bir diğer önemli unsurun orijinal parça kullanımı olduğunun bilincinde hareket ederek mevcut ilkemizi ortaya çıkartmıştır.

Sunduğumuz, sunuyor olduğumuz ve sunacak olduğumuz hizmetlerin tamamında belirli standartların korunması ve iyileştirilmesi için orijinal parça kullandığımızı ve bu sayede müşterilerimiz ile içerisinde bulunduğumuz ilişkileri güçlendirdiğimizi söylememiz mümkündür.